BÁCS-TAK Kft. bemutatása

A BÁCS-TAK Takarmánygyártó és Forgalmazó KFT. 1992. október 01. napján alakult meg Mélykúton, Magyarország déli részén.

A Társaság jelenlegi tulajdonosi összetétele 2014. novemberében alakult ki, amikor a magyar tulajdonosok megszerezték az 50%-ban tulajdonos német cég részesedését.  Jelenlegi tulajdonosok direkt módon, és a Füzes-Kacsa Kft-n keresztül birtokolják a céget. Kiss István (60%), aki több mint 20 év takarmányipari és állattenyésztési gyakorlatával irányítja a cég és a cégcsoport tevékenységét, míg Balogh Zoltán (40%) tevékenysége a társaság állattenyésztési ágazatának sikeréhez járult hozzá.

A fejlődés iránya:

A korábban is meglévő termelői kapcsolatainkat egységes integrációba szerveztük, kezdetben bérelt, majd 1995. év tavaszától a megvásárolt tompai telephelyen helyeztük el a pecsenyekacsa törzsállományt és a keltető-üzemet. Az évek során Kisszálláson és Kunfehértón is vásároltunk kacsatörzs telepeket, melynek eredményeképpen közel 50.000 db  pecsenyekacsa tojó áll termelésben.

A fajtatiszta, törzskönyvezett szülőállomány biztosította lehetőségekkel élve stabilizáltuk a szerződéses kapcsolatban álló termelői kört, akiknek közreműködésével évi 8-10 millió darab pecsenyekacsa előállítására és értékesítésére váltunk képessé. A törzstelepeket 2006-ban teljesen felújítottuk, és modern tartástechnológiával láttuk el.

Termeltetési rendszerünkben a független mezőgazdasági termelők bérnevelésre kapják a napos állatot és a keveréktakarmányt. Az állatokat saját telephelyükön - integrátori szervezetünk koordinálása és szakmai felügyelete mellett - felnevelik, majd a kifejlett pecsenyekacsát visszaszolgáltatják és a belföldi, de csaknem teljesen nyugati exportra dolgozó baromfifeldolgozó üzemeknek értékesítjük. A független termelővel ezt követően számolunk el.

A kialakított rendszer jelenleg 50-70 családi gazdaságot lát el az év 12 hónapjában fix, kiszámítható, a mezőgazdasági átlaghoz képest magas jövedelemmel, oly módon, a kockázatok túlnyomó többségét a BÁCS-TAK Kft vállalja, tekintettel, hogy a pecsenye kacsa iránti igény a nyugati piacokon, ha szerény mértékben is, de emelkedik.

A kistermelői rendszer mellet egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk a nagyüzemi pecsenyekacsa termelésre is: Füzesgyarmaton, Mélykúton, Üllésen és Rúzsán is működtetünk egy-egy nagy kapacitású, heti több tízezer kacsa előállítását lehetővé tevő zárt-tartású telepet, illetve a közelmúltban Bátán is beindítottunk egy telephelyet.

A rohamosan növekvő élőállat előállítás keveréktakarmány szükségletét a mélykúti takarmány-keverőüzem nem tudta kielégíteni, ezért 1995-ben Csátalján vásároltunk egy hasonló kapacitású üzemet. A további növekedéssel egyidejűleg a két takarmánykeverő-üzem sem tudta kielégíteni a termelés szükségletét, elsősorban gyenge műszaki állapotuk miatt. Ezért esedékessé vált egy új takarmánykeverő felépítése, amely nagyobb kapacitással dolgozik. Ezt a kb. 700 millió forintos beruházást 2004-ben, fejeztük be, melynek eredményeképpen az új üzem akár 200 ezer tonna/év kapacitással rendelkezik.

A foglalkoztatottak létszáma a cég növekedésével párhuzamosan a kezdeti 20 főről napjainkra jelentősen megnövekedett. A felsőszintű vezetői beosztásokat ma már kizárólag felsőfokú végzettségű, diplomás szakemberek töltik be, számuk a kiemelt fontosságú középvezetői szinteken is dinamikusan növekszik.